ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ © 2019 All rights reserved

Λειτουργία Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου Ανακοίνωση ΕΠΟ - Ταυτότητες Προπονητών Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Μελών Προσλήψεις Προπονητών Ποδοσφαίρου Ταυτότητα Προπονητών Ποδοσφαίρου (3ετίας) Χορήγηση Βεβαίωσης Μέλους Προκήρυξη Πρωταθλήματος 2011/12 Ε.Π.Σ. Βοιωτίας Έκδοση Ειδικής Ταυτότητας Προπονητών Συνεργασία Συνδέσμων Προπονητών Κάρτα Πάγκου (Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή) Σχολή Προπονητών UEFA B’ στη Βοιωτία Κώδικας Ηθικής Προπονητή της U.E.F.A. Αναθεώρηση Ταυτοτήτων Νέα Ταυτότητα Προπονητών Ποδοσφαίρου Έκδοση Ταυτότητας  Προπονητή και Πιστ. Παρακολούθησης Δομή Σχολών Προπονητών ΕΠΟ Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Σχολών Προτάσεις για τα Πρωταθλήματα Ε.Π.Σ. Βοιωτίας Γενική Συνέλευση στις 22 Απριλίου 2013 Γενική Συνέλευση Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Διεθνές Σεμινάριο Προπονητικής 26 & 27 Οκτωβρίου 2013 Γενική Συνέλευση 2η Σχολή Γενική Συνέλευση 2015 Εκλογές για Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2016 Διαδικασία και προυποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού  Παρακολούθησης σχολών UEFA/ΕΠΟ Διαδικασία εγγραφής, επιλογής/αξιολόγησης και φοίτησης σε Σχολή Προπονητών UEFA/ΕΠΟ Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Ε.Ε./Ε.Π.Ο. 2022 Ιανουάριος: Ανακοίνωση προς τα μέλη του ΣΠΠ Ν. Βοιωτίας