ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ © 2019 All rights reserved

Κανονισμός Προπονητών - Ιούλιος 2019 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής Προπονητών 2019 ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων 2019 ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων 2019 Πειθαρχικός Κώδικας ΕΠΟ 2018/19 Μεταβολές & Διευκρινήσεις ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων  2018/19 Κανονισμός γηπέδων και ασφάλειας και  προστασίας των αγώνων 2018/19